ecos-header-white7 (08) 8277 2467
White International DAB Union1B (Brass Pair) $73.70.. Product #: P WHI DAB-UNION1B

DAB Union1B (Brass Pair)

Product Code: P WHI DAB-UNION1B
Call for Price: (08) 8277 2467

DAB Union1B for Circulating Pump (Brass Pair). Brass pair suit 1-1/2" port, 1" BSPF.